Storanlegget til Norsk Kylling er offisielt åpnet

Norsk Kylling har åpnet landets største og mest moderne fabrikk for slakting og foredling av kylling. Reitan Retail har gjennom Norsk Kylling og REMA 1000 satset to milliarder kroner på… Les mer

Norsk Kylling har åpnet landets største og mest moderne fabrikk for slakting og foredling av kylling.

Reitan Retail har gjennom Norsk Kylling og REMA 1000 satset to milliarder kroner på verdens mest klimavennlige og avanserte slakteri og foredlingsanlegg for kylling. Satsingen innebærer tillegg at tre av ti kyllinger på norske middagsbord nå er mer saktevoksende enn den mest vanlige kyllingrasen i Norge.

Vokser saktere

– Anlegget på Orkanger blir midtpunktet i en ambisiøs satsing på landbruk og matproduksjon gjennom hele verdikjeden for hvitt kjøtt og det setter en ny standard for innovasjon, energismarte løsninger og sirkulærøkonomi, sier CEO i Reitan Retail og styreleder i Norsk Kylling, Ole Robert Reitan.

Norsk Kylling produserer kyllingrasen Hubbard, som vokser saktere enn den mer vanlige Ross-rasen. Hubbard-kylling er ifølge Reitan mer aktive og lever lenger.

– For forbrukere betyr det en mulighet for et sunnere og mer bærekraftig valg. Derfor er satsingen på Norsk Kylling en viktig del av vår strategi og et løfte til kunden om å gjøre det enklere å ta sunne og bærekraftige valg, sier Ole Robert Reitan.

Kraftige utslippskutt

Ved å flytte driften til det nye anlegget i Orkanger, kuttes klimagassutslippene fra Norsk Kyllings industrielle prosess med tilnærmet 100 prosent. For å oppnå dette benytter anlegget en unik fornybar energimiks bestående av blant annet restvarme fra nærliggende industri, solcelleanlegg, energilagring og sjøvannskjøling. Smartstyring av energibruk og energianskaffelse er også en viktig del av energikonseptet.

– Vi har som mål å skape verdens beste verdikjede for matproduksjon, der god dyrevelferd for kyllingene er en nøkkelfaktor. Norsk Kylling og REMA 1000 sitt arbeid for dyrevelferd legges merke til internasjonalt. I fjor vant vi dyrevelferdsprisen Good Chicken Award, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken.

Stor festivitas da anlegget ble offisielt åpnet. Fra venstre Kjell Stokbakken, Christina Søgård (kommunikasjonsdirektør i Energi Norge) og Robert Reitan.

Et fyrtårn

Om lag to milliarder kroner er investert i det topp moderne prosessanlegget på Orkanger – et tydelig signal om fortsatt forpliktende, trøndersk tilstedeværelse fra Norsk Kylling i årene som kommer.

Ole Robert Reitan sier fabrikken er et frempek om hvilken retning selskapet ønsker å satse.

– Dette anlegget er et fyrtårn som gir tydelig beskjed til omverdenen hva vi i Reitan Retail, REMA 1000 og Norsk Kylling står for og tror på. Vi skal produsere et enda mer bærekraftig og ansvarlig produkt, av høy kvalitet og med høy dyrevelferdsstandard, sier han.

Byttet rase i 2018

Som den første store produsenten i Norge, byttet Norsk Kylling hele produksjonen til Hubbard-kylling i 2018. Denne kyllingrasen har ifølge Stokbakken & Co. i gjennomsnitt 15 prosent mindre daglig vekst, 41 prosent lenger liv, tre prosent lavere dødelighet og 75 prosent lavere dødelighet ved transport. Overgangen har blitt betegnet som et viktig virkemiddel for å bedre dyrevelferden i norsk kyllingproduksjon, og satsingen til Norsk Kylling legges merke til av fagfolk fra hele verden.

– Da vi byttet til Hubbard-kylling ble 14 millioner kyllinger byttet ut til fordel for en kylling som lever lengre og har det bedre enn hva som har vært vanlig i norsk kyllingproduksjon. Dette har gjort hverdagen enklere, bedre og mer lønnsom for kyllingbøndene. Men motivasjonen for omstillingen var at vi skulle gjøre det som var rett, sier Kjell Stokbakken.

Siste saker