Swazibønder på fagtur til Norge

Forrige uke var tre storfebønder og en slakterirådgiver fra Swaziland i Norge for å lære mer om norsk storfeproduksjon.

Delegasjonen besøkte Senter for husdyrforsøk ved NMBU på Ås, og Valle videregående skole som har egen linje for husstell. Det var på gårdsbesøk til Lars Olimb på Jevnaker og Unni og Per Arne Briskelund på Lunner. De møte også Animalia og Tyr og det var bedriftsbesøk hos Toten Eggpakkeri. - De siste årene har det vært gjennomført en konkurranse blant storfekjøttprodusentene som leverer til vår samarbeidspartner Swaziland Meat Industries. Fagturen til Norge nå, var en påskjønnelse til de som har hatt best forbedring av sine egne resultater som produsenter, sier Bjørn-Ole Juul Hansen, adm. direktør i KLF. - Det er ingen tvil om at motivasjonen om å kunne få mulighet til å besøke Norge har medvirket til mange gode resultater. Vi er sikre på at vinnerne blir gode representanter som kan spre kunnskapen de nå får i Norge, ut til andre bønder. Det er viktig for oss at kunnskapen de besøkende nå får når ut til flere, sier Juul-Hansen. Vil selge mer kjøtt til Norge (bistandsaktuelt.no – 14.04.2014)
Besøk hos Animalia. Foran f.v.: Nombulelo Mhlanga, slakterirådgiver i Swazi Meat Industry, Mandla Mncina, storfebonde, Marit Lindtvedt Lystad, fagsjef husdyrkontrollene, Elliot Johnson, storfebonde.  Bak: Helga Odden Reksnes, kommunikasjonssjef, Nina Svendsby, fagsjef Helsetjenester og Koorimp, Solveig Bjørnholt, storfekjøttkontrollen, Ole Alvseike, fagdirektør Kvalitet og foredling, Temdore Munro, storfebonde, Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF og Tor Arne Ruud, direktør i Animalia.
Besøk hos Animalia. Foran f.v.: Nombulelo Mhlanga, slakterirådgiver i Swazi Meat Industry, Mandla Mncina, storfebonde, Marit Lindtvedt Lystad, fagsjef husdyrkontrollene, Elliot Johnson, storfebonde. Bak: Helga Odden Reksnes, kommunikasjonssjef, Nina Svendsby, fagsjef Helsetjenester og Koorimp, Solveig Bjørnholt, storfekjøttkontrollen, Ole Alvseike, fagdirektør Kvalitet og foredling, Temdore Munro, storfebonde, Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF og Tor Arne Ruud, direktør i Animalia.
Startet som et Noradprosjekt I 2008 vedtok Stortinget å innvilge Swaziland en importkvote. Vedtaket kom i forlengelsen av at KLF tre år tidligere hadde innledet et samarbeid og bistått et slakteri i Swaziland med sikte på å tilfredsstille EUs importkrav for kjøtt. Stortingets vedtak gjorde det mulig for KLF å inngå en treårig prosjektavtale med Norad med sikte på videre utvikling. Målene var gjennom samarbeid med slakteriet å oppnå eksportstatus på kjøttet og samtidig gi Swazi-bøndene bedre betalt for produktene. Det ble også lagt til rette for kunnskap- og kompetanseheving hos produsentene med tanke på å øke produksjonsvolum. Norad-prosjektet er nå avsluttet, men samarbeidet med SMI videreføres. Med Bakke-Jensen til Swaziland (kjottbransjen.no - 20.09.2013) Nesten hver tredje biff som spises i Norge er importert. Totalt spises det årlig i underkant av 100 000 tonn storfekjøtt i Norge. Siden høsten 2009 har Norge importert rundt 2 500 tonn storfekjøtt til en verdi av rundt 100 millioner kroner fra Swaziland. - Norske storfekjøttproduksjonen har over flere år vært for lav til å dekke den norske etterspørslene. Selv om det fins mye kjøtt å få kjøpt i verden synes vi i KLF at det ville være en fin tilleggsverdi for medlemsbedriftene våre om importen bidrar til utvikling og nytte for eksportørlandet, sier Juul Hansen. Fra Swaziland til Trøndelag med biff (kjottbransjen.no - 05.03.2012)
Swaziland_besøk_21august20143
Samfunnsutvikling I tillegg til den kommersielle eksporten til Norge som bøndene og de ansatte på SMI nyter godt av, har samarbeidet bidratt til å hjelpe vanskeligstilte grupper i lokalsamfunnet som er tilknyttet slakteriet. Med bakgrunn i inntekter fra storfekjøtteksporten er det opprettet et fond som skal bidra til å utjevne sosiale skjevheter. 40 prosent av befolkningen i Swaziland er rammet av AIDS. Mange barn mister derfor raskt sine forsørgere. Flere blir selv infisert i ung alder. EMBIVENI-Foundation støtter blant annet skoleprosjekter og prosjekter for foreldreløse barn i Swaziland. Siden 2011 er det årlig bevilget 200-250 000 kroner fra stiftelsen på bakgrunn av kjøttimporten til Norge. Gå til Swaziland Meat Industries sine nettsider (sidene er oversatt til norsk) NK Import AS, som er et datterselskap av Norsk Kjøtthandel AS, distribuerer Simunye Beef produkter i Norge.

Siste saker