Bytter jobb i Fatland-systemet

Ove Malvin Knutsen (bildet) går fra jobben som leder for FG Kjøttsenter til stilling som leder for råvarer, vareflyt, råvarepriser og industrisalg i Fatlandkonsernet. Nå i juni bytter han jobb… Les mer

Ove Malvin Knutsen, foto Hilde Brevig

Ove Malvin Knutsen (bildet) går fra jobben som leder for FG Kjøttsenter til stilling som leder for råvarer, vareflyt, råvarepriser og industrisalg i Fatlandkonsernet.

Nå i juni bytter han jobb og i den nye jobben får han mange av de samme arbeidsoppgavene som hans far, Leif Malvin Knutsen, har hatt.

Og det er med en god porsjon ydmykhet han foretar dette jobb-byttet.

– Det er et stort ansvar å lede en så viktig del av Fatlands virksomhet. Salg til industrikunder har økt hele tiden de siste årene og bikker i år en milliard kroner. Jeg håper å styrke dialogen med våre viktige industrikunder og også utvikle samarbeidet med disse. Mitt bidrag vil være å skape en litt mer moderne struktur i dette samarbeidet, forklarer Ove Malvin Knutsen.

Fra UNIL til FG Kjøttsenter (kjottbransjen.no 28.05.2021)

Han vil fortsatt ha base fra anlegget til Fatland Oslo på Furuseth i Oslo. Det opplever Knutsen som en styrking av Oslo-anlegget sett fra et ledelsesperspektiv.

– Det var vært mye fokus på råvaretilførsel og mangel på sådan i vår bransje den siste tiden. Mange små og mellomstore kjøttbedrifter, som historisk har samarbeidet med Nortura på råvaresiden, rapporterer nå om manglende tilførsler. Det vil Knutsen bidra til å endre.

– Vår målsetting er hele tiden å være en betydelig og forutsigbar råvareleverandør til KLF-bedriftene i Norge. Den strategien ligger selvsagt fast og jeg håper at flere bedrifter vender blikket mot oss. Så er det selvsagt slik at også vi i perioder kan ha problemer med å levere enkelte stykningsdeler, men vi gjør hele tiden så godt vi kan for å tilfredsstille kundene, påpeker Ove Malvin Knutsen.

Han har siden mars i fjor hatt lederansvaret ved FG Kjøttsenter, skjærevirksomheten som eies av Fatland og Grilstad i Fellesskap. Før det var Knutsen ti år i Unil (NorgesGruppen) og før det igjen ti år ved Fatland Oslo. Slik sett er ringen sluttet for Knutsen jr.

– Det jeg setter aller mest pris på er den friheten og tilliten lederne i denne familiebedriften legger opp til. Men så må denne tilliten «besvares» med innsats og hardt arbeid. Det er dessuten korte og enkle kommandolinjer som bidrar til god kommunikasjon hele veien. Jeg kan ikke peke på noe spesielt jeg misliker med måten Fatland drives på og det er vel årsaken til at jeg velger å ta denne store utfordringen.

Siste saker