HKScan Sverige og PIC med felles nysatsning på griserasen Hampshire

HKScan Sverige starter nå et avlssamarbeid med PIC, verdensledende aktør innen grisegenetikk. Samarbeidet gir HKScan tilgang til PICs kompetanse og banebrytende teknologi, som skaper glimrende muligheter for ytterligere forbedring av… Les mer

HKScan Sverige starter nå et avlssamarbeid med PIC, verdensledende aktør innen grisegenetikk. Samarbeidet gir HKScan tilgang til PICs kompetanse og banebrytende teknologi, som skaper glimrende muligheter for ytterligere forbedring av Hampshiregrisens egenskaper. Det vil også gi gode utviklingsmuligheter for svensk griseavl generelt fremover.

Hampshireavl i Sverige feirer 50 år i år og farrasen er i dag helt dominerende på det svenske markedet med drøyt 70 prosent markedsandel. Rasen er med andre ord veldig verdsatt – den er robust, frisk, rolig og godt tilpasset svensk svineproduksjon. Hampshire eksporteres til Storbritannia, Norge, Belgia og Danmark.

I Norge har ScanPig AS i halvannet tiår sørget for at Hampshire også har vært tilgjengelig for norske svineprodusenter. Helt sentralt i dette arbeidet har vært, og er, familien Bjørneng på Bergan Gård ved Vormsund.

”Kvaliteten på den den jobben de har gjort, kan kanskje best synliggjøres ved at deres besetning nå er en av tre besetninger som leverer Hampshire-råner til seminstasjonene i Sverige. Og Hampshire-rasen ”knuser alt” i Sverige med sin overlegne markedsandel. Samarbeidet med PIC vil ha betydning for vårt avlsarbeid her i Norge, og vi ser frem til det”, sier Emilie Oldervik som leder det daglige arbeidet i ScanPig AS.

Svenske bønder kjøper tilbake HKScan (kjottbransjen.no - 02.01.2024)

”Vi er stolte og glade for å kunne starte dette samarbeidet med PIC, og også det faktum at de ser et så stort potensial i rasen, basert på deres verdensledende ekspertise. Samarbeidet gir oss helt nye muligheter i videreutviklingen av Hampshire og svensk svineavl, som igjen skaper gode forutsetninger for framtiden for svensk svineoppdrett generelt”, sier Magnus Lindholm, innkjøpsdirektør dyr hos HKScan Sverige.

I dag drives det avlsarbeid på to avlsbesetninger i Sverige og en i Norge. I forbindelse med oppstart av samarbeidet med PIC gjøres det også en utbyggingsinvestering ved Esereds Lantbruk i Halland, hvor et nytt grisehus skal bygges i 2024. Satsingen på det nye grisehuset muliggjør mer effektiv produksjon med enda høyere smittevernsikkerhet, og målet er en betydelig økt bestand av Hampshire og dermed større avlsunderlag og høyere genetiske framgang.

PIC er det ledende svinegenetikkselskapet i verden og opererer i en rekke land. De arbeider blant annet med genomisk seleksjon og bruk av digital teknologi for å evaluere grisens bevegelsesmønster. PIC tilbyr et mangfoldig utvalg av raser designet for å møte behovene til ulike markeder. Nå utvider PIC sin produktportefølje ved å innlemme HKScans Hampshire.

“Vi ser at det finnes et stort utviklingspotensial for det nordiske markedet generelt, men også for Hampshirerasen, og ser fram til muligheten for å være med og bidra til å få en enda sterkere og mer konkurransekraftig svensk grisenæring framover”, sier Jack Keane, Business Development Manager Europe, PIC.

”I 2023 vokste Hampshire i Norge med 8 prosent, mens semintallet generelt sank med 2,5-3 prosent. Vi ser at bønder som prøver griserasen ser fordelene og gjerne fortsetter med den. At verdens største avlsselskap nå trer inn i avlsarbeidet ser vi fram til, selv om fokuset fortsatt skal være en gris tilpasset nordiske forhold”, sier styreleder i ScanPig AS, Bjørn-Ole Juul-Hansen, i en kommentar til den store nyheten.

Siste saker