Kjøttbransjens omdømme under press

Kjøttbransjens omdømme under press Av Per A. Sleipnes Å leve av å produsere og selge kjøtt og kjøttprodukter er sannelig ingen dans på roser i disse dager. Motkreftene er betydelige… Les mer

Kjøttbransjens omdømme under press

Av Per A. Sleipnes

Å leve av å produsere og selge kjøtt og kjøttprodukter er sannelig ingen dans på roser i disse dager. Motkreftene er betydelige og TV-bilder av dyr som lider ute hos bonden bidrar til å forsterke disse kreftene. At vår mektigste medieinstitusjon, NRK, synes å være veiviser i bestrebelsene på å sette vår bransje i et uheldig lys, gjør ikke tingene enklere.

Men la det være helt klart: i tider med mange motkrefter når det gjelder kjøtt og kjøttomsetning, er det ikke plass til bilder og framstillinger av dyr som lider. Denne elendigheten må og skal lukes bort. Derfor må de om er satt til å overvåke norske fjøs, det vil si Mattilsynet, få de ressursene som kreves for å gjøre denne jobben. Mye tyder på at det ikke er tilfelle i dag.

Sentrale bransjefolk vi har snakket med de siste uker og måneder, forteller om kunder som ønsker svar på hvorvidt svinekjøttet kommer fra «mishandlede» griser. Dette er et tydelig bevis på klare omdømmeutfordringer for vår bransje. Og det mest fortvilte i denne sammenhengen er at kjøttindustrien står maktesløs. Den er avhengig av de råvarene som kommer fra den norske bonden. Og ikke minst er kjøttindustrien avhengig av at råvarene kommer fra bønder som behandler dyrene på en akseptabel måte.

Men det handler ikke kun om det som skjer ute hos bonden. Norske slakterier må gjøre sin del av jobben og sørge for at dyrene som bonden leverer, blir håndtert på aller beste måte i forbindelse med slakteprosessen. I denne utgaven av bransjebladet forteller vi om Furuseth på Dal som har investert flere titalls millioner i forbedrings- og moderniseringstiltak. Blant annet en ny slaktelinje som skal eliminere muligheten for at dyr blir skåldet uten at blodet er tappet.

Dette er et eksempel på at aktørene i vår bransje tar ansvar og gir sitt bidrag i arbeidet med å bedre dyrevelferden i denne delen av verdikjeden. Jeg oppfordrer NRK og andre medier til også å fortelle denne historien – ikke bare svartmale og «dokumentere» de dårlige forholdene.

Som bransje må vi i framtiden regne med flere saker der bilder av og beretninger om mangel på etikk i forbindelse med dyrehold, kommer opp til overflaten.

Derfor er eneste farbare vei for å hindre massiv negativ omtale, påpasselig og systematisk tilsyn med norske gårder. Så må selvsagt også norske slakterier gjøre sin del av jobben. Den erkjennelsen tror jeg er solid forankret hos alle aktørene i vår bransje.

Siste saker