Norsk reinkjøtt ble profilert på Grüne Woche

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som matnasjon og i år blir det lagt særlig vekt på reinkjøtt og samisk kultur. Det var… Les mer

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som matnasjon og i år blir det lagt særlig vekt på reinkjøtt og samisk kultur. Det var synlig både i den norske restauranten på Messe Berlin, og preget dessuten profilen på den norske standen.

Johanne Stensaas, Stensaas Reinsdyrslakteri AS og John Anders Lifjell, hovedeier ARV (Arctic Rein og Vilt AS) og daglig leder i H. A. Hansen AS. Foto: Svein-Erik Eide

Gjennom markedsrettet produktutvikling og profesjonalisering av hele verdikjeden fra vidde til bord, er oppmerksomhet omkring norsk reinkjøtt økt. Reinkjøttet har posisjonert seg som noe av det mest smakfulle og sunneste kjøttslaget vi har. Økt tilgjengelighet av reinsdyrkjøtt av god kvalitet har bidratt til en svært positiv utvikling av prisen til reineier.

Gode priser til reineier

Prisen til reineier har hatt en økning på hele 120,8 prosent i løpet av en ti-års periode. I 2013 var prisen 47,78 kroner pr. kilo og i 2023 har Økonomisk Utvalg anslått prisen til 105,51 kroner pr. kilo. Siden 2003 har det vært fri prisdannelse på reinkjøtt innenfor den beskyttelsen importvernet har gitt. Det er flere årsaker til den positive prisutviklingen. Særlig økt konkurranse og profesjonalisering av reinkjøttbransjen har gitt utslag. Økt bevissthet fra reineier knyttet til kvalitet har også bidratt, samt aktivt og strategisk arbeid fra Markedsutvalget og ingen import av reinsdyrkjøtt med redusert tollsats.

Økning på 16,5 prosent

Etter flere vintre med beitekrise, registreres det en økning i slakting og produksjon av norsk reinkjøtt i 2023. Slakteuttaket i 2023 var på 68 700 rein. Dette er en økning på 16,5 prosent sammenlignet med 2022. Den gjennomsnittlige slaktevekten har gått ned fra 23,8 kg i 2022 til 22,2 kg i 2023. Nedgangen skyldes i hovedsak et høyere uttak av kalv. Høsten 2023 har kalveandelen økt fra 80 prosent i 2022 til 82 prosent.

– Etter flere tøffe vintre med beitekrise i mange reinbeitedistrikt registrerer vi nå at produksjon og slakting av norsk reinsdyrkjøtt øker. Særlig øker uttaket av kalv. Et høyt uttak av kalv reduserer tapene og bidrar til økt produktivitet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Slo et slag for lokalmaten på matmessen i Berlin (kjottbransjen.no - 28.01.2024)

Flatbiff fra rein på menyen

19.–20. mars er Trondheim vertsby for Bocuse d’Or Europe 2024, europafinalen til verdens mest prestisjefylte kokkekonkurranse som holdes i Lyon i 2025. Nå er reinkjøtt fra Norge og akevitt fra Linie kunngjort som obligatoriske råvarer til tallerkenserveringen under årets konkurranse. Norsk skrei, kamskjell fra Frøya og tørrfisk fra Halvors i Tromsø er tidligere offentligjort som råvarer til den tradisjonelle fatretten. Det er reinsdyrlår, skank og tunge som skal tas i bruk. Reinkjøttet skal være til stede i en hovedservering og en sideservering som skal serveres på to tallerkener samtidig. Hovedretten må inneholde flatbiff fra reislåret, og utover det står kokkene fritt til å bruke stykningsdelene som de vil. I sideserveringen skal akevitt være til stede i retten.

– Utvalg av norsk reinsdyrkjøtt som hovedråvare i Bocuse d’Or Europe 2024 støtter opp om reinkjøttet som et kvalitetsprodukt. Bocuse d’Or vil åpne for at flere får oppleve gode retter basert på reinkjøtt. Samtidig vil konkurransen bidra til økt kunnskap om lokal mat og historie, og ikke minst om reindriften som en helt spesiell næring. Jeg ser frem til en spennende konkurranse og ønsker alle deltakere lykke til, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Siste saker