Pandemien bidrar til økt bruk av reinkjøtt

Under pandemien har salget av reinkjøtt i hotell og restaurantmarkedet vært sviktende. Imidlertid har det vært en markant økning i forbrukermarkedet. Sammenlignet med fjorårets vintersesong har nemlig salget av reinkjøtt… Les mer

Under pandemien har salget av reinkjøtt i hotell og restaurantmarkedet vært sviktende. Imidlertid har det vært en markant økning i forbrukermarkedet.

Sammenlignet med fjorårets vintersesong har nemlig salget av reinkjøtt i forbrukermarkedet økt kraftig. Det betyr at markedssituasjonen for reinkjøtt er god og at prisen til reineier har økt.

Siden 2010 har Markedsutvalget for reinkjøtt jobbet målrettet for å bedre reinkjøttets posisjon i markedet. På de drøye ti årene som er gått siden etableringen, har det skjedd mye i næringen, men også på distribusjonssiden og hos forbruker.

I 2020 gjennomførte Skuterud Kløvstad AS en markedsanalyse på oppdrag for Markedsutvalget for reinkjøtt. Under årets reinkjøttkonferanse som ble avholdt 20.–22. april ble funnene fra markedsanalysen presentert.

Analysen avdekket bl.a. at ønsket om å spise mer reinkjøtt er stort. Videre at kunnskapen om reinkjøttet er lavt i den norske befolkning. Dette gjelder hvor man får tak i reinkjøtt og hvordan det tilberedes, og ikke minst hvordan reindriftsnæringen foregår i Norge.

Siste saker