Forbedrer betingelsene til råvareleverandørene

Nok en gang satte Biosirk Norge rekord for råvaremottak med 221 690 tonn i fjor. Det er en økning på 700 tonn i forhold til i 2021. Resultatet før skatt ble… Les mer

Nok en gang satte Biosirk Norge rekord for råvaremottak med 221 690 tonn i fjor. Det er en økning på 700 tonn i forhold til i 2021. Resultatet før skatt ble i 2022 på 39,2 mill.

Det er ca. ni millioner kroner bedre enn året før. Adm. direktør Lars Aashammer er naturlig nok fornøyd med utviklingen i selskapet

Glede av høy eurokurs

– Det positive avviket skyldes i første rekke høye priser på våre ferdigprodukter. En høy eurokurs har også gitt oss høyere salgsinntekter. Salg av fett ga i 2022 90 millioner kroner i høyere inntekter sammenlignet med 2021. Tilsvarende tall for mel var på 13 mill. På den annen side forbedret vi våre betingelser overfor råvareleverandørene med 53 millioner kroner i forhold til i 2021. I tillegg økte våre energikostnader med 34 mill. og våre transportkostnader med 19 mill. i forhold til nivået for 2021. Med andre ord både opp- og nedturer for Biosirk Norge, fastslår Aashammer.

God etterspørsel

Det var i fjor relativ små endringer både i fordeling mellom anlegg og råvarekategorier i forhold til 2021. Markedene for Biosirk sine ferdigprodukter har gjennom fjoråret vært preget av god etterspørsel og økende priser. Prisen på artsspesifikt mel som lammemel og fjørfemel, har vært gode gjennom hele året, men dette utgjør bare en liten del av Biosirk Norge sin totale produksjon av kategori 3 proteinmel. Salg til fôr utgjorde i 2022 hele 78 prosent av kategori 3 melet. Dette er en økning i forhold til i fjor.

Mørke skyer

– Hva gledet deg mest med tanke på fjoråret og hva var mest bekymringsverdig?
– Ved inngangen til 2022 gledet vi alle oss til at pandemien snart kunne avblåses og at samfunnet kunne begynne å fungere som «normalt». De mørkeste skyene i horisonten var stigende energipriser, varsler om høyere renter og en stadig krassere dialog mellom Ukraina og Russland. Så skjedde det som mange trodde ikke kunne skje. Den 24. februar gikk Russland til angrep på Ukraina. Konsekvensene av krigshandlingene i Ukraina lot ikke vente på seg. Allerede høye energipriser ble skyhøye, prisen på en rekke råvarer som korn, vegetabilsk olje, jern, stål og mange andre steg også dramatisk. I første omgang ikke fordi det var mangel, men fordi markedet forventet at mangel skulle oppstå.

– Disse prisene har over tid stabilisert seg på et noe lavere nivå, men prisene på de fleste innsatsfaktorer er fortsatt på et vesentlig høyere nivå enn det de var før den 24. februar 2022, påpeker Biosirk-direktøren.

Eksport til Danmark

Hoveddelen av kategori 3 fettet som ble produsert i 2022 ble solgt som en ingrediens til norsk kraftfôrindustri. Resten av volumet ble eksportert til teknisk bruk i EU. Noe over halvparten av kategori 1 fettet som ble produsert ble brukt som erstatning for fyringsolje ved anleggene i Balsfjord og på
Hamar. Resten av dette fettet ble eksportert til Danmark som råstoff til produksjon av biodiesel.

Hva med inneværende år? Er utviklingen like god i år?
– For 2023 ser vi allerede en betydelig nedgang i salgsprisene for fett, mens prisene på mel ser ut til å ha stabilisert seg på et høyere nivå. Det hersker imidlertid stor usikkerhet i forhold til hva som kommer til skje utover i 2023, avslutter Lars Aashammer.

24,3 millioner i utbytte

Biosirk betaler ut 24, 3 millioner kroner til sine aksjonærer for 2022. Dette beløpet er regulert av selskapets aksjonæravtale. Fordelingen av utbyttet skjer i henhold til eierandelen i selskapet der Nortura eier 67 prosent, KLF 23 prosent og Daka Denmark ti prosent.

Siste saker