Slakteristrukturen i slakterisamvirke bestemmes av eierne!

Nortura har valgt å trekke seg fra det inngåtte samarbeidet med Ytterøykylling om å etablere en samarbeidsløsning i Trøndelag for å slakte opp mot 15 000 tonn kylling i året. Det… Les mer

Nortura har valgt å trekke seg fra det inngåtte samarbeidet med Ytterøykylling om å etablere en samarbeidsløsning i Trøndelag for å slakte opp mot 15 000 tonn kylling i året. Det nye kyllingslakteriet ville i så fall blitt landets 3. eller 4. største.

Nærbø Kyllingslakt som eies av Nortura og Den Stolte Hane med en halvpart hver er størst i Norge, tett fulgt av det heleide Nortura-anlegget på Hærland. Når den signaliserte avviklingen av kyllingslakteriet på Elverum er gjennomført og leveransene overføres til Hærland, vil det være Norges største kyllingslakteri. Sannsynligvis vil de slakte dobbelt så mye på Hærland som volumet Norsk Kylling har per i dag.

Overrasket og skuffet over Nortura-exit (20.06.2023 - Bladet Kjøttbransjen)

KLF har stor respekt for at eierne av virksomheter, både kooperative og private, tar de beslutningene de finner nødvending for å ivareta egne interesser. Samtidig vet vi at alle eierne strekker seg så langt de mener de kan, for å hensynta samfunnets interesser. Det er derfor ikke naturlig for KLF å ha noen kommentar til Norturas beslutning om å skrinlegge tanken om å sikre tilgang til slakting av kylling i Trøndelag for sine produsenter. Det er fullt og helt en eierbeslutning.

Forsinkelser for kyllinganlegg i Inderøy (10.05.2023 - kjottbransjen.no)

Det KLF imidlertid har et behov for å kommentere på, er Norturas begrunnelse for skrinleggingen. Nasjonale, politiske beslutninger oppgis som vesentlige årsaker og får ansvaret:

Vi har forsøkt å opprettholde geografisk spredt kyllingproduksjon siden dereguleringen i 2007, men nå går det ikke lenger. Politiske vedtak får konsekvenser for næringer og folk. Nortura er tvunget til å gjøre som våre konkurrenter, sentralisere produksjonen, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i informasjon sendt eierne av selskapet.

Til Lars Sponheim og den 18 år gamle beslutning om at kylling skulle ut av markedsreguleringen; verken du eller andre politikere bør føle noen som helst skyld for at kyllingbøndene i Trøndelag snart vil stå uten et samvirke-eid kyllingslakteri! Ta heller litt av æren for at kyllingproduksjonen har doblet seg fordi bransjen har tilpasset seg markedet.

Ytterøykylling slakter mindre enn Elverum-slakteriet. De gjør alt de kan for å utvikle bedriften, volumet og tilstedeværelsen i Trøndelag, som en god og fremtidsrettet bedrift og samarbeidspartner til kyllingprodusentene i landsdelen. Det er det eierne der ønsker.

Norsk Kylling er Norges 3. største kyllingslakteri. For en måned siden mottok de KLFs Hederspris for sin satsing og utvikling både av slakteriet og fjørfenæringen. Den satsingen de har gjort understreker at eierne har tenkt å bli der de er.

Nortura og Ytterøykylling i kompaniskap om slakting (18.03.2022 – kjottbransjen.no)

I Rogaland var Jærkylling forløperen til det som i dag er Den Stolte Hane (når det gjelder fjørfekjøtt). Tidlig i den prosessen ble alle Jærkyllings produsenter overført til Nortura som medlemmer. Nortura skulle som motytelse levere alle kyllingslakt til (nå) DSH som de hadde behov for  ̶  noe som seinere gjenstand for mange rettsrunder.

Det er nå engang slik at når bedrifter starter opp er det helt normalt at leverandørene de først henvender seg til er i nærområdet, så også for kyllingslakterier. Derfra utvikles kunnskapsklynger, produksjonsmiljøer og interesse rundt næringen som over tid sprer seg videre. Men det starter altså med at det faktisk er et slakteri etablert, som bøndene kan forholde seg til.

Nortura hadde muligheten til å få dette til i Trøndelag gjennom et samarbeid med Ytterøykylling. De valgte i stedet å gjøre landets to største kyllingslakterier større – slakterier der de enten er ene-eier eller 50 prosents eier av.

Eierne bestemmer de strategiske valgene for bedrifter; det gjelder om de er kooperative eller private, i dagligvarehandelen eller andre steder i verdikjeden for fjørfekjøtt.

Siste saker