Solid utvikling for slakterijubilant i Trøndelag

Solid utvikling for slakterijubilant i Trøndelag Levanger Når Midt-Norge Slakteri AS (MNS) i år markerer at det er 25 år siden etableringen, skjer det i trygg forvissning om at slakteriet… Les mer

Solid utvikling for slakterijubilant i Trøndelag

Levanger Når Midt-Norge Slakteri AS (MNS) i år markerer at det er 25 år siden etableringen, skjer det i trygg forvissning om at slakteriet står fjellstøtt på alle måter. Det blir nemlig satt både omsetnings- og volumrekord i jubileumsåret.

Daglig leder Erik Bentzen har all grunn til å være tilfreds med utviklingen i Midt Norge Slakteri i jubileumsåret.

Ja, slakteriet Trøndelag kan faktisk vise til den beste volumutviklingen av alle norske slakterier både på gris og storfe hittil i år. Økningen på storfe var pr. uke 38 på 12,1 prosent, mens økningen på gris var på hele 15,3 prosent. Det viser ferske Animalia-tall. De samme tallene fastslår at den totale storfe-slaktingen i Norge hittil år har gått tilbake med 6,3 prosent. Det er også slaktet mindre gris i Norge så langt i 2019 , sammenlignet med samme periode i fjor.

Stabile produsenter

Dette må du forklare, daglig i MNS, Erik Bentzen:

– Denne utviklingen skyldes flere forhold, men jeg kan vel fastslå at det gjennom mange år har blitt jobbet godt og målrettet opp mot våre dyktige produsenter. Jeg vil hevde at dette har vært nøkkelen til vår framgang. Det er stabile og flinke produsenter som legger grunnlaget for vår virksomhet og skaper verdiene. Selvsagt i nært samarbeid med våre dyktige ansatte her på bruket, sier Bentzen.

87 år

Det var for øvrig hans oldefar, Johannes Bentzen som startet det hele i 1932 da han etablerte slakteriet med samme navn. Med andre ord en 87-årig slakterihistorie. I 1984 ble navnet endret til Levanger Slakteri med neste generasjon Bentzen som drivere.

I denne regionen eksisterte det også et annet slakteri, Inderøy Slakteri. Dette ble etablert i 1938 og disse to slakteriene konkurrerte med hverandre i flere tiår, før de altså i 1994 valgte å slå pjaltene sammen og etablere Midt Norge Slakteri. De to tradisjonsrike slakteriene delte broderlig aksjene i det nye slakteriselskapet. Fra starten av, ble det slaktet storfe på Levanger, gris i Verdal og småfe i Inderøy. Driften ledes av 3.- og 4.-generasjons medlemmer fra familiene Gausen og Bentzen, med hovedkontor i Levanger.

Ny slakterekord

– Jeg vil hevde at dette var en viktig og riktig beslutning. Kravene til effektiv slakteridrift har økt år for år og nå i jubileumsåret har vi på mange måter fått svaret på hvorvidt sammenslutningen i 1994 var riktig eller ikke. I år vil vi trolig passere 450 millioner kroner i omsetning og sette nye slakterekord med nær 8500 tonn. I det første driftsåret etter fusjonen, slaktet vi 4365 tonn, og dette volumet er med andre ord nær fordoblet. Samtidig har omsetningen økt fra 157 millioner kroner til 430 millioner kroner (2018), forteller Erik Bentzen.

Dette er avdelingen i Levanger.

Trofaste ansatte

Han understreker at hovedformålet med etableringen i 1994 var å sikre ett større og mer solid alternativ på privat side i Midt-Norge. Det føler Bentzen at man har lyktes godt med.

– Denne utviklinga har vi ikke klart uten hjelp fra våre gode leverandører, som er med på å sikre oss god tillit i markedet. Vi ønsker derfor å takke alle som har levert slakt til oss opp igjennom årene, og ser fram til nye 25 produktive år i samarbeid med disse dyktige leverandørene. Det er også all grunn til å takke alle trofaste ansatte som hver dag gjør Midt-Norge Slakteri AS til en trygg og trivelig arbeidsplass. Den samme beskjeden vil jeg gi våre eiere i Grilstad og Fatland, som hele tiden er våre fremste støttespillere, fastslår Erik Bentzen.

Grilstad inn påeiersiden i 2010

Grilstad AS kjøpte for ni år siden alle aksjene i driftsselskapet Midt-Norge Slakteri AS.

Samtidig ble det innledet samarbeid med Nortura, noe som medførte at driften av anlegget på Verdal opphørte. Midt-Norge Slakteri AS leier i dag slaktekapasitet for gris på Nortura Steinkjer og for småfe og storfe på Nortura Sveberg. Samtidig er det etablert et vellykket samarbeid på nødslakt hvor Nortura leier slaktekapasitet på Levanger. Det vil i praksis si 3000 nødslakt pr. år.

For sju år siden solgte så Grilstad 9,9 prosent av aksjene i Midt-Norge Slakteri til Fatland AS. Grilstad og Fatland etablerte den gang i fellesskap skjærebedriften FG Kjøtt-senter i Oslo, som ble avtager av all gris fra Midt-Norge Slakteri AS. FG Kjøttsenter er med dette landets største skjære-bedrift for gris.

Siste saker