Bransjeveteran Kåre Bakke 90 år

Kåre Bakke, tidligere adm. direktør i KLF, rundet 90 år 15. juli. Han er i dag æresmedlem både i KLF og Oslo og Akershus kjøttlaug. Jubilanten er født og oppvokst… Les mer

Kåre Bakke, tidligere adm. direktør i KLF, rundet 90 år 15. juli. Han er i dag æresmedlem både i KLF og Oslo og Akershus kjøttlaug.

Jubilanten er født og oppvokst i Oslo og kom tidlig med i politikken med sentrale tillitsverv både i unge Høyre og Høyre. Han har bred administrativ erfaring fra flere bransjer og var blant annet ansatt i 14 år i det konservative ukemagasinet NÅ. 10 av disse årene som disponent for magasinet.

Før han i 1974 ble ansatt som adm. direktør i KLF, hadde han også ledet et av landets største import- og grossistselskaper innenfor samferdsel og logistikk.

Da han i 1999 gikk av for aldersgrensen, hadde han med stø hånd ledet privat kjøttbransje i Norge i hele 25 år. Han spilte en viktig rolle i oppbyggingen og utviklingen av den frittstående del av kjøttbransjen her i landet gjennom tre tiår.

Særlig i forbindelse med omdømmebygging overfor våre landbruksmyndigheter, var Bakkes innsats svært viktig i denne perioden. Ja, han fikk ettertrykkelig presisert viktigheten av sunn konkurranse i kjøttbransjen, en bransje som gjennom mange år på 50 og 60-tallet var preget av kjøttsamvirkets sterke stilling.

Etter sin yrkesaktive karriere, var jubilanten lenge aktiv i frivillig organisasjonsarbeid. Først og fremst i det lokale Lions-laget på Nordberg i Oslo. Bakke er i dag æresmedlem både i KLF og Oslo og Akershus kjøttlaug.

I neste utgave av bladet Kjøttbransjen kommer en utvidet artikkel om jubilanten.

Siste saker