Bekymret for tomme egghyller

20. mars var KLF kalt inn til møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad for å rapportere om medlemsbedriftens forsyningsevne av egg til påske. Bakgrunnen er at dagligvaren i Norge… Les mer

Geir-Pollestad

20. mars var KLF kalt inn til møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad for å rapportere om medlemsbedriftens forsyningsevne av egg til påske.

Bakgrunnen er at dagligvaren i Norge over lang tid har møtt forbrukerne med tidvis utplukkede egghyller. Markedsregulator har slitt med å sette riktige prognoser over tid, og egg som kunne gått til forbrukerne er solgt til industrien.

KLF var representert i møtet med Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør og Erik Nielsen som er Supply chain manager i den stolte hane og KLF-representant i Rådet for førtidsslakting. Landbruks- og matminister Pollestad stilte med politisk rådgiver fem personer fra departementet, inkludert dep. råd Anne Marie Glosli.

– Vi mener at hovedårsaken til at det mangler egg i butikk, er at Nortura over lengre tid har prioritert industri fremfor konsumenter slik at nødvending buffere ikke er bygget opp mot påske. Egg med dagligvarekvalitet går til industrien heller enn til butikkhyllene og forbrukerne, sier Juul-Hansen. – Dette toppes i påsken, tiden da vi spiser mest egg. Med gjennomgående underskudd og tomme lager gjennom året går det nå tomt.

Trolig mangel på egg i butikkene i påsken (kjottbransjen.no - 15.03.2023)

– Dette er problematisk i en situasjon der myndigheten har etablert er regelverk som i praksis sterkt begrenser de private aktørenes mulighet til å sikre sitt behov gjennom egen råvaretilførsel. Et sinnrikt reguleringssystem hinder kraftig regulators konkurrenter i å ta markedsandeler av betydning.

–  For privat side er det snakk om en sterk begrensning både i forsyningsplikten og i hvor mye som kan levers til regulering ved overproduksjon, i motsetning til hva som er tilfelle for Nortura. Dette tilrettelegger ikke akkurat for rettferdig konkurranse, og når det attpåtil er Nortura som bestemmer om det er overproduksjon eller ikke, med utgangspunkt i egen markedsituasjonen, er jo dette totalt uforutsigbar for alle andre, sier Juul-Hansen.

Han sier KLF uansett er fornøyd med at ministeren vil til bunns i saken, og setter pris på å få mulighet til å komme med innspill.

Blant KLFs medlemmer finner vi de største eggpakkeriene på privat side. Siden nyttår har de jobbet dag og natt for å dekke behovet for egg hos dagligvare og hos grossister som nå støvsuger nå markedet. Det er for lite av både norske egg og industriprodukter av egg.

– Bedriftene står på hva remer og tøyler kan holde for å levere norske egg til markedet. Medlemmene våre rapporterer om uvanlig mye helgejobbing. Toten Egg skal hente egg på røde dager i påsken; både søndag 24.03, skjærtorsdag og 1. påskedag. Tørresvik Eggpakkeri varsler om at det blir fullt trykk på langfredag og påskeaften.

Eggmangelen har pågått siden i fjor sommer, og misnøyen blant både dagligvarekjedene og underleverandører har blitt stadig større. Forrige uke nådde konflikten om eggproduksjon rettssalen, der Den Stolte Hane, en eggleverandør til blant annet Coop, ba om midlertidig forføyning mot Nortura. Striden handler om hvorvidt Nortura kan levere egg til egen fabrikk for videreforedling før de avkorter bestillinger som skal gå til dagligvarebutikkene. DSH tapte saken, uten at det blir verken mer eller mindre egg i markedet til forbrukerne av den grunn.

KLF har lenge støttet en markedsregulering også for egg, men er bekymret for det som nå skjer.

– Vi mener ordningen slik den er i dag, og nå fortolkes, i for liten grad ivaretar andres interesser enn markedsregulators. Bønder og forbrukeres blir taperne, mens de private eggpakkeriene ikke gis anledning til å konkurrere på tilnærmet like vilkår.

– Når ministeren har satt i gang arbeidet å få vurdert innretningen av forsyningsplikten grundig, håper jeg at han gjør det med en faglig tilnærming. De siste to tiårene har vel vist oss Einstein hadde rett; å fortsette å gjøre mer av det samme og tro at resultatet skal bli annerledes, er nytteløst. For det som har skjedd er jo at reguleringsmakta er blitt skudd strammere og strammer de siste tiårene, men grøftene bare er blitt dypere og dypere samtidig som vi krysser vegen kjappere, avslutter Juul-Hansen.

Siste saker