Forsinkelser for kyllinganlegg i Inderøy

Et nytt EU-direktiv for utslipp fra slakteri skal være årsaken til at Nortura og Ytterøykylling sitt slakteriprosjekt er forsinket. Det melder avisa Nationen. Det var i september i fjor at… Les mer

Et nytt EU-direktiv for utslipp fra slakteri skal være årsaken til at Nortura og Ytterøykylling sitt slakteriprosjekt er forsinket.

Det melder avisa Nationen. Det var i september i fjor at det ble det klart at Nortura og Ytterøykylling sammen skal bygge et nytt kyllingslakteri på Røra i Trøndelag.

Satsingen skal kutte kostnader med en fjerdedel og innebærer at Nortura igjen vil slakte kylling i Trøndelag, mens slaktingen i Elverum blir flyttet til Hærland i Østfold.

– Byggeprosessen er noe forsinket, bekrefter daglig leder Ytterøykylling, Lasse Kjønstad, overfor Nationen.

Kjønstad sa tidligere til nettstedet Midtnorsk Næringsliv at de skulle forsøke å komme i gang med tomt og det bygningsmessige før nyttår. Han anslo videre at det skulle bli byggeperiode i 2023, etterfulgt av testing og igangkjøring, med forventet oppstart av slakteriet første halvdel i 2024.

Slakteriselskapet blir lokalisert på Røra og vil bli eid likt mellom Nortura og Ytterøykylling i et felles selskap.

Partene vil samarbeide om henting av kylling på gården, transport og slakting. Avtalen mellom partene vil ikke innebære samarbeid om tilførsler, produktutvikling, salg og markedsføring til sluttmarkedet.

Siste saker