‘Forvokst’ småbruk fikk mange i arbeid

Han kaller familiebruket Bakken Øvre et «forvokst» småbruk, og for noen år siden overtok sønnen storfedelen av virksomheten. Sammen med kona driver Ole Martin Kildahl egg- og svinekjøttproduksjonen, og arbeidsdelingen… Les mer

Han kaller familiebruket Bakken Øvre et «forvokst» småbruk, og for noen år siden overtok sønnen storfedelen av virksomheten. Sammen med kona driver Ole Martin Kildahl egg- og svinekjøttproduksjonen, og arbeidsdelingen fungerer utmerket!

Av Per A. Sleipnes

De er et svært godt team, sønnen Ole Kristian Stolpe Kildahl, Ole Martin Kildahl og mor/kone Anita Kildahl. For ti år siden overlot de gården til sin sønn som da var kun 18 år. Den gang var Ole Kristian landets yngste bonde og fikk solid oppmerksomhet for dette i offentligheten. Han var også nominert til Årets bonde i Norge av avisen Nationen.

100 okser årlig til Fatland Oslo

– Det var selvsagt en stor beslutning å ta, men jeg anså Ole Kristian som 100 prosent kapabel til denne utfordringen. Han har gjennom de ti årene som har gått, tatt ansvar og gjort en flott jobb. Ja, uten tvil levd opp til de forventningene vi hadde I dag leverer gården 100 okser årlig til Fatland Oslo og det sørger 60 årskyr for, sier Kildahl senior.

450 dekar

Bakken Øvre het egentlig Dunderbakken Øvre og var en liten husmannsplass da familien kjøpte den i 1847. Navnet skriver seg fra lyden av en bekk like ved som dundrer i snøsmeltinga om våren. Etter hvert har gården vokst i omfang både med hus og mark, og i dag er den på 450 dekar. I tillegg leier gården et tilsvarende areal. På Bakken Øvre har folkene alltid hatt lysten til å forbedre, foredle og utvide, og det fører til stadig nye bygge- og omgjøringsprosjekt.

400 utegris

60 dekar av gårdens areal blir brukt til utegriser, som for øvrig har eget grisehotell, Hotell Grisego – spa og resort. «Hotellet» har for øvrig egen piggolo.

– Vi må jo ha humor og livsglede rundt denne type drift. Hvis ikke blir det krevende. I fjor hadde vi 400 utegris som levde friluftslivet til fulle og som etter slakting hos Fatland i Oslo ble foredlet til fine kjøttprodukter her på gården. Disse produktene, bl.a. ribbe og medisterkaker basert på frilandsgris, har høstet flere medaljer de siste NM i kjøttprodukter.

Ti årsverk

Det er altså Ole Kristian som står for melk og storfekjøtt. Det er også tre andre søsken, Aina, Maren og Jenny som også hjelper til. Foreldrene til Ole Martin Kildahl stiller også opp og de er med produksjonen. Utenom familien er det også flere faste i produksjon og fjøs. Bakken Øvre sysselsetter nå til sammen rundt ti årsverk. Det er Kildahl stolt av.

Høye strømpris bekymrer

Det viser at det er mulig å få til ting bare man har energi og framtidstro. I fjor bygde vi nytt fjøs og det var en betydelig milepæl for oss. Men det er selvsagt krevende å drive gård og foredling anno 2022. Strømprisen bekymrer og det samme gjør stigende diesel- og kraftfôrpriser. Denne type virksomhet er svært arbeidsintensiv og det er i seg selv krevende. Heldigvis har vi mye støtte både i lokalmiljøet og ikke minst fra vårt slakteri i Oslo.

Bondens Marked

90 prosent av det som produseres av egg og kjøttprodukter på gården i Løten, selges via Bondens Marked i Innlandet, Drammen og Oslo. De øvrige ti prosentene er catering og salg til lokale butikker. Bondens Marked er en salgskanal Ole Martin Kildahl har svært god erfaring med.

Det har fungert utmerket for oss og i dette markedet får vi de prisene våre produkter fortjener. Når det gjelder produktkvalitet må jeg berømme den støtte og kunnskap som Tom Johannessen på Nofima har bidratt med. Uten hans kompetanse, ville vi neppe vært der vi er i dag, fastslår Kildahl.

Glade griser på Løten.

Omtanke for bygda

Levende bygder er viktig for folkene på Bakken Øvre. Det er ikke tilfeldig at egne produkter selges til samme pris både i store og små butikker uansett om de ligger sentralt eller i utkanten. Og det som kreves for cateringproduksjonen på gården, utenom det de har selv, kjøpes av andre lokale produsenter.

«– Sammen er vi med på å holde liv i hverandre» er omkvedet. Og etablering av småskalaprodusenter er en hovedtanke og hjertesak for folket på Bakken Øvre.

Anita og Ole Martin Kildahl er både produsenter og tilbydere, men de er ikke redd for at flere lokalprodusenter skal ødelegge for salget.

NM viktig

Hva tenker dere om NM i kjøttprodukter som dere har deltatt i de siste sju årene?

En veldig fin måte å løfte oss småskalaprodusenter. Her blir våre produkter testet og vurdert og det er svært nyttig. Morsom nå at vår mentor, Tom Johannessen, er blitt hoveddommer. Vi kommer helt sikkert til å være med i denne konkurransen også i framtiden, fastslår Ole Martin Kildahl.

Forbedret kalvehelsen med kalvehytter

Kalvehelsa var et stort problem på Bakken Øvre årlig døde seks–sju kalver. Hovedproblemet var hoste og luftveisinfeksjoner.

For fire år siden ble det kjøpt inn kalvehytter, og etter at kalvene ble flyttet ut i frisk luft har de bare mistet en kalv.

– Det har blitt en helt ny hverdag etter at kalvene ble flyttet ut. I tillegg til å flytte kalvene ut, ble melkemengden økt til fire liter pr. fôring, to ganger om dagen. Det har trolig også hatt betydning for kalvehelsen, tror Ole Kristian Kildahl.

Han har også vurdert å øke melkemengden til fire liter tre ganger om dagen fra kalvene er 14 dager til seks uker, for å se om det kan betale seg i form av mer melk på tanken den dagen kvigekalven kommer i laktasjon. Nå er luftveisproblemene helt borte. Om det høres hoste en sjelden gang, er det som regel en kalv som har satt litt kraftfôr i halsen. Det hender noen får litt løs avføring, men det går over med en par doser med Floryboost (diaremiddel til kalv).

Siste saker