Holdbarhet på egg – Public consultation i EU

EU er i prosess med å endre regelverket for holdbarheten på egg. Forslaget er at holdbarheten på egg ikke kan settes til mer enn 28 dager, og at dette skal… Les mer

EU er i prosess med å endre regelverket for holdbarheten på egg. Forslaget er at holdbarheten på egg ikke kan settes til mer enn 28 dager, og at dette skal regnes fra det eldste egget hvis det er snakk om egg fra forskjellige datoer.

Dette vil bety en innstramming for Norge sammenlignet med fortolkingen av dagens regelverk. En innstramming i holdbarhetstiden vil blant annet bety økt matsvinn og økte transportkostnader ved henting hvis eggene må hentes to ganger i uka, og ikke én som er vanlig i dag.

Grunnen til at eggene har en felles holdbarhetstid i EU, er at salmonella er et betydelig problem i egg i mange land i Europa.  Norge har salmonellagaranti for egg, noe som innebærer at egg i Norge overvåkes for salmonella gjennom et kontrollprogram, og prevalensen for salmonella i egg er svært lav. I tillegg er det krav om kjøling på egg i Norge, noe som bidrar til at egg i Norge har lang holdbarhet.

Det nye regelverket er nå ute på en offentlig horing («public consultation») og KLF har spilt inn til EU at land med lav salmonellaprevalens bør få mer fleksibilitet når holdbarheten skal settes på egg, og at dette vil få stor betydning for Norge.

Les høringssvaret her: Food safety - new requirements for transport and storage of fishery products (europa.eu)

Siste saker