Nordfjord Kjøtt kutter slaktingen

Nordfjord Kjøtt i Loen vil første kvartal neste år ikke lenger ta imot dyr for slakting ved anlegget. Helt siden bedriften ble etablert for 63 år siden har det vært… Les mer

Nordfjord Kjøtt i Loen vil første kvartal neste år ikke lenger ta imot dyr for slakting ved anlegget. Helt siden bedriften ble etablert for 63 år siden har det vært slakting ved bedriften. Når slakteriet er avviklet, vil denne delen av anlegget bli ombygd til produksjonslokale.

Adm. direktør Geir Egil Roksvåg innrømmer overfor bladet Kjøttbransjen at det er vemodig å kutte ut slakting. Men stadig tøffere miljøkrav gjorde det for krevende å fortsette slakterivirksomheten.

- Nå skal vi fokusere 100 prosent på foredlingsdelen av vår virksomhet. Det har blitt stadig tøffere å drive slakteri og nå var vi kommet til et punkt der vi måtte ta en beslutning. Det er bare å innse at vi er for små med tanke på de krav som det offentlige stiller til denne type virksomhet. Men jeg innrømmer at det er vemodig med tanke på våre mange dyktige produsenter, sier Roksvåg.

Slakteridelen av virksomheten til Nordfjord Kjøtt-konsernet har stått for rundt ti prosent av kjøttmengden som har gått med i produksjonen. Denne andelen har vært stabil de siste årene. På privat side er det Furuseth som har vært den viktigste råvareleverandøren. Nedleggelsen berører 22 fast ansatt i ti tillegg til noen korttids- og sesongarbeidere. Alle fast ansatte får tilbud om jobb i foredlingsdelen.

Nordfjord Kjøtt har hentet slakt fra en rekke kommuner både i Gudbrandsdalen, i Nordfjord og i Sunnfjord. Ifølge Roksvåg er fordelingen på de tre regionene nokså lik. Det vil si drøyt 30 prosent slakt fra hver region.

- Er det sånn at slakterivirksomheten har vært dårlig butikk for dere?
- Slakterivirksomheten vår omsette i fjor for 220 millioner kroner og gikk i balanse. I løpet av de siste årene har resultatet fra slakteriet vært pluss/minus null. Skulle vi satse videre på slakteri og gjort denne delen av virksomheten konkurransedyktig, måtte vi gjennomført betydelige investeringer det ikke er forsvarlig å gjennomføre slik situasjonen er nå. Konsernet vil derfor fokusere på sine kjerneområder innen foredling og salg av kjøttvarer for å sikre en bærekraftig- og lønnsom utvikling, sier Roksvåg.

Han presiserer at det viktigste for Nordfjord Kjøtt Slakt AS og selskapets eiere nå, er å ivareta interessene til selskapets ansatte i slakteriet.

- Hvem tror du vil overta de tradisjonelle produsentene til NK Slakt?
- Det har jeg ingen formening om, men trolig vil mange bønder komme til å sende sine slaktedyr østover.

- Er det satt noen eksakt sluttdato?
- Nei, sluttdato er ikke endelig bestemt, men sluttstrek vil bli satt i løpet av første kvartal neste år. Jeg vil benytte anledningen til å takke våre trofaste produsenter i Nordfjord, Sunnfjord, Vågå, Lom og Skjåk for godt samarbeid over flere år. Disse vil bli kontaktet med tanke på oppfølging i dagene som kommer, avslutter Geir Egil Roksvåg.

Siste saker