Slakterimøte på Tjøme

KLF avviklet i slutten av august sitt årlige slakterimøte. Stedet denne gang var Nortura Tønsberg og Tjøme. Møtet startet på Nortura Tønsberg der KOM ved Brit hadde en gjennomgang av… Les mer

KLF avviklet i slutten av august sitt årlige slakterimøte. Stedet denne gang var Nortura Tønsberg og Tjøme.

Møtet startet på Nortura Tønsberg der KOM ved Brit hadde en gjennomgang av rekruttering og deltagerne diskuterte den utfordrende lærlingsituasjonen i bransjen. Hvordan få til økt engasjement og flere lærlinger innenfor bransjen vår? Innlegget førte til gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger på tvers.

Deretter var det omvisning på Nortura Tønsberg, og KLF vil rette en stor takk til Kristian Skjauff og hans medarbeidere som tok oss imot med åpne armer. Alle deltagerne hadde stor nytte av omvisningen og lot seg fascinere av roboter og lange slaktelinjer.

Dagen ble avsluttet med en uformell kveld på hotellet på Tjøme, middag og gode samtaler.

Siste saker