– Unik mulighet til kompetanseutvikling i kjøttindustrien

– Unik mulighet til kompetanseutvikling i kjøttindustrien OSLO Etter avslutningen av prosjektet Matindustrien 4.0, inviteres nå inntil 40 bedrifter inn i et nytt kompetanseprosjekt hvor partssamarbeid, medarbeiderdrevet innovasjon og kunnskapsdeling… Les mer

– Unik mulighet til kompetanseutvikling i kjøttindustrien

OSLO Etter avslutningen av prosjektet Matindustrien 4.0, inviteres nå inntil 40 bedrifter inn i et nytt kompetanseprosjekt hvor partssamarbeid, medarbeiderdrevet innovasjon og kunnskapsdeling er sentrale elementer.

FREMtid for kompetanse er nytt treårig samarbeidsprosjekt i matindustrien med NHO Mat og Drikke, NNN og Sjømat Norge som eiere.

Dette er en unik sjanse til å arbeide systematisk med kompetanseutvikling og resultatforbedring. Kompetanseutvikling gir konkurransekraft, noe både kjøtt– og fjørfebransjen og resten av matindustrien behøver, sier Lars Lindland, prosjektleder i FREMtid for kompetanse.

Treårig prosjekt

FREMtid for kompetanse er nytt treårig samarbeidsprosjekt i matindustrien med NHO Mat og Drikke, NNN og Sjømat Norge som eiere. Prosjektet er finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF), og det skal nå rekrutteres 40 bedrifter i mat– og sjømatindustrien.

Disse bedriftene er blant deltakerne i «Matindustrien 4.0».

Logokompilering: NHO Mat og Drikke

Partssamarbeid som grunnmur

– Bedriftene som inviteres inn i prosjektet vil være bedrifter som har tariffavtale, og et etablert partssamarbeid å bygge videre på. Ved å etablere felles mål og forståelse for samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse skal prosjektet blant annet legge til rette for, og bistå bedriftene i løse utfordringer knyttet nåværende og fremtidige behov for kompetanse i bedriftene. Det handler altså både om å videreutvikle og overføre den kompetansen bedriften allerede har, og å bli bedre i stand til å tiltrekke seg ny kompetanse, understreker Lindland.

Nettverk og klynger fungerer

Han mener det ligger store muligheter i å dele informasjon og kunnskap, og samarbeide bedre på tvers av avdelinger, bedrifter, bransjer og næring.

– Jeg tror nok at mange bedrifter i kjøtt– og fjørfebransjen allerede har erfart hvilken kraft det ligger i å samarbeide på tvers, og lære av hverandre. Samtidig vet vi at det er liten tradisjon for nettverkssamarbeid og klyngedrift i matindustrien, sier prosjektlederen.

Gjennom prosjektet skal det etableres fysiske og digitale samarbeidsarenaer hvor partene er representert, for å drive erfarings- og kompetanseutvikling.

Faglig påfyll

Aktivitetene i prosjektet skal bidra til å sikre bedriftenes utvikling, omstillingsevne og konkurransekraft.

I tillegg til nye treffpunkter for samhandling vil bedriftene få faglig påfyll og økt kompetanse i medarbeiderdrevet innovasjon, partsbasert prosjektarbeid og forbedringsarbeid, sier Lindland.

Det handler altså både om å videreutvikle og overføre den kompetansen bedriften allerede har, og å bli bedre i stand til å tiltrekke seg ny kompetanse, understreker Lars Lindland.

Kommende generasjonsskifte er en stor utfordring

Våren 2020 rapporterte en av fire bedrifter at de har en større gruppe medarbeidere som går av med pensjon de nærmeste årene. For å sørge for at verdifull kompetanse ikke forsvinner ut av produksjonslokalene sammen med de ansatte som går av med pensjon, skal man i prosjektet samarbeide om kompetanseutvikling av medarbeiderne, og ikke minst sikre kompetanseoverføring mellom ansatte.

– Dette er viktig både for å sikre den daglige og fremtidige driften, men også for å videreutvikle de ansattes fagkompetanse, sier Lindland.

Lav søkning

Prosjektet gir en gyllen anledning for tillitsvalgte og ledelsen til å samarbeide om hvordan de best kan tiltrekke seg ny kompetanse internt, og benytte muligheten for å finne de gode tiltakene i samarbeid med andre bedrifter i matindustrien, fortsetter han.

– Dette er ingen quick fix, men vi er overbevist om at man vil ha et fortrinn av å jobbe sammen fremfor hver for seg. Det er også mye å lære av andre bransjer, og summen av tiltak som settes i gang vil forhåpentligvis kunne utgjøre en forskjell. Vi har satt oss som mål å få med oss 40 bedrifter med god fordeling mellom mat– og sjømatindustri, og vi er i gang med å rekruttere deltakerbedrifter nå. Ta gjerne kontakt for å avtale et møte med presentasjon av prosjektet via våre nettsider, avslutter han.

Siste saker