Verdikjeden for mat er samfunnskritisk

KLF mener samfunnskritiske næring må få en strømstøttepakke omgående, og i begynnelsen av måneden sendte vi derfor brev til Statsministerens kontor, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet og Sosialistisk Venstreparti. – For… Les mer

KLF mener samfunnskritiske næring må få en strømstøttepakke omgående, og i begynnelsen av måneden sendte vi derfor brev til Statsministerens kontor, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet og Sosialistisk Venstreparti.

– For oss ser det ut til at myndighetene har glemt at verdikjeden for mat er samfunnskritisk. Dyra kommer til slakt og slakteriene må holdes åpne, skjærebedriftene må foredle, produksjonsbedriftene må bearbeide, for at vi skal ha en god matberedskap i Norge, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

– Biologiske behov og prosesser kan ikke skrus av etter behov, verken hos folk eller dyr, men må fortløpende dekkes.

Han viser til at myndighetene under pandemien raskt tok konsekvensen av at verdikjeden for mat er samfunnskritisk. To dager etter korona-nedstengingen i mars 2020, ble matproduksjon slått fast som samfunnskritisk funksjon. Ansatte ble definert som samfunnskritisk personell og skulle fortsatt gå på jobb. Barna deres ble gitt dispensasjon til å dra i barnehage, på skole og SFO.

Brev til Støre – frykter strømprisene vil true beredskapen av mat (nationen.no 14.09.2022)

Gjennom hele pandemien hadde landbruk- og matbransjen faste møter, tidvis ukentlig med Landbruks- og matdepartementet. Som oftest med ministeren.

–  Strømprisene, spesielt i sør, er nå svært krevende. Kjøling, tilberedning, koking, tørking, frysing og oppbevaring av kjøtt krever mye strøm. Matberedskapen i Øst-, Sør- og Vest-Norge kan bli betydelig svekket om ikke tiltak nå kommer på plass for bedrifter som driver samfunnskritisk matproduksjon, sier Juul-Hansen.

KLF sendte ut de første varselsignalene om strømsituasjonen i januar. I mars sendte over 50 kjøtt- og fjørfebedrifter et nødsignal gjennom et felles opprop om situasjonen. I sommer har flere bedrifter gjennom media ropt varsko om utfordringene strømprisen fører til.

Kjøtt- og matbransjen trenger strømstøtte nå (03.03.2022)

Energiopprop fra samfunnskritiske bedrifter (22.03.2022)

Strømkostnadene – mye større enn strømregningen (24.01.2022)

–  Løsningene og diskusjonene myndighetene nå fører er mest opptatt av folks privatøkonomi og ikke samfunnsberedskap. For oss ser det ut til at politikerne og myndighetene helt har glemt at om vi skal ha matberedskap og norsk matproduksjon må samfunnskritiske kjøtt- og eggbedrifter sikres drift gjennom strømkrisen liksom gjennom pandemien.

–  Bonden må ha et sted å levere slakt og egg, og råvarene må skjæres og foredles i en fungerende verdikjede hele veien frem til forbruker, avslutter han.

Siste saker